Hallitus

Puheenjohtaja
TkT Hannu-Matti Järvinen
Ohjelmistotekniikka
Gsm: 040 849 0741
Privatel: (61) 2702
tektuni.pj [at] tek.fi

Varapuheenjohtaja
TkT Erja Sipilä
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
040 849 0103
Privatel: (61)5312
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Sihteeri
DI Matti Haavisto
Tietotekniikka
040 198 1478
Privatel: (61)3083
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Jäsenrekisterin hoitaja
TkT Essi Sarlin
Materiaalioppi
040 849 0146
Privatel: (61)2985
tektut.jasenasiat [at] tek.fi

Tiedotus- ja nettisivuvastaava
TkT Johanna Ruoranen
Materiaalioppi
040 849 0072
Privatel: (61)3677
tektut.tiedottaja [at] tek.fi

Jäsen
DI Matti Aarnio
040 849 0273
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Jäsen
TkT Terhi Kilamo
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tietotekniikka
040 849 0723
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Jäsen
TkT Johanna Lahti
Materiaalioppi
040 849 0156
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Jäsen
TkT Essi Sariola-Leikas
Bio-ja kiertotalous
050 447 8438
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi