Rekisteriseloste

TEKTUNI ry:n jäsenrekisteri - Rekisteriseloste

1) Rekisterinpitäjä on TEKTUNI ry

2) Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoito sekä yhdistyksen ja TEK:n tiedotustoiminta. Tietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyviin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

3) Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä pääsääntöisesti ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa. Jäsentietolomakkeessa kysytään seuraavia tietoja: nimi, syntymävuosi, laitos, tehtävänimike, tutkinto, tutkinnon suoritusvuosi, sähköposti, työpuhelin, kotiosoite, kotipuhelin ja liitto. Lisäksi mahdollisesti kerätään tilastotietoa yhdistyksen tapahtumiin osallistumisesta.

4) Tietoja voidaan luovuttaa TEKille, mutta muuten rekisteristä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5) Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt joiden toimenkuvaan käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu salasanoin.